Accademia Internazionale Contea di Modica
Premio di Lettere Scienze e Arti - 9° Trittico Accademico - 2014
Poesia "Simenza spiciali" 1° Premio

 

bothome.jpg (4069 byte)

 

 
 

Simenza spiciali

’Nta un pezzu di terra arsa
siminavu tecchia di simenza,
mi l’avìa datu un beddu picciottu
cu la varba e li capiddi logni ricci. 

Era vistutu  a l’antica, caminava
cu na sacchina china di simenza,
cci ’mpilà la manu dintra
e mi nni detti un pugnu.  

Mi dissi: “Simìnala!
Chissa è simenza spiciali,
però, cci avìri cura, amuri
e tanta pacenza. 

Si sciurisci,
nni ’sta vita nun cci sarannu cchiù guerri,
omicidi, stupri, droga, cci sarà un munnu
di paci, d’amuri, di fratellanza.” 

Po … mi dissi:  “Comu ti chiami?”
Cci rispunnivu … Giuseppi!
“Bravu mi dissi! Me Patri si chiama
Giuseppi e me Matri Maria.” 

Si girà ’ntunnu e s’alluntanà,
’un mi detti lu tempu mancu
di ringrazziallu, scumparì,
comu s’ avissi vulatu. 

Iu, tantu tempu fa,
la simenza la siminavu,
ma ancòra
nun ’nn’haiu vistu nenti. 

Ddu picciottu però m’avìa dittu
di avìri pacenza, iu la pacenza
cci l'haiu e aspettu  cu spiranza,
pi avìri paci, amuri e fratellanza.


                 2013 Giuseppe Cardella