Premio Artistico e Letterari "Città di Aversa" - V Edizione
Associazione Socio-culturale "Nicolò Jommelli" - Aversa

Poesia "Ti lodu e ti cantu" - Premio della Fondazione

 

bothome.jpg (4069 byte)

 

 

 
 

 

Ti lodu e ti cantu 

Ascuta, oh Signuri!
‘Sti prighieri di ‘stu figliu,
sù di spasimi e dulura,
manna la paci ca la pigliu. 

Nun servi a mia
ma a ‘stu munnu,
nun c’è cchiù amuri né amicizia,
c’è sulu odiu chi gira ‘ntunnu. 

Guerri, droga e omicidi,
ormai, si cuntanu a decini,
ci voli quarcunu ca decidi
pi amarinni tutti e stari vicini. 

Tu sulu po’ aggiustari ‘stu munnu,
Tu si lu patruni di ‘stu regnu,
trova ‘sti maligni unni sunnu,
cunvertili a l’amuri di lu tò segnu. 

Prima chi moru, dammi ‘sta gioia
di vidiri ‘stu munnu tuttu ‘mpaci,
cantassimu ‘nsemmula la tò gloria,
cumpresu li putenti e l’incapaci. 

Signuri! Semu tutti nni li tò mani,
spirannu ca ‘stu munnu canciassi
nun dicu oi e mancu dumani,
ma mancu troppu tempu ca passassi.

 Iu ti pregu, ti lodu e ti cantu
Patri, Figliu e Spititu Santu.

                         2010 Giuseppe Cardella