Premio Europeo Tindari Terzomillenio XII Edizione - Messina - 2011
Poesia "Lu piccatu" - Premio Speciale della Giuria

 

bothome.jpg (4069 byte)

 


Opera scultorea in radica di ulivo


Tavolo della presidenza

 
Consegna il premio la poetessa Antonella Di Renzo
 

Lu piccatu 

Quanta genti si cridi ‘nnuccenti
fannu la carità a li puvureddi
pò, fannu mali a tanta genti
e ammazzanu omini comu aceddi. 

Genti ricca, ‘struita, ‘ntilliggenti
pensa sulu pi idda, pi beni stari
lassanu mòriri la povira genti
po, vannu ‘nchiesa a prigari. 

Comu si và davanti a Diu
a pigliari lu Sacramentu ?
Semu tutti piccatura, lu primu iu
‘nginocchiu di li piccati mi pentu. 

« Cu di vatri nun ‘nn’avi piccatu,
tira la prima petra contru d’idda ».
Nuddu tirà la prima
petra contru d’idda. 

Lu Signuri nun la giudicà
ci dissi “nun piccari”
e la mannà,
pi la giusta via caminari. 

A lu Signuri lu prigamu
a tempu di bisognu,
‘nveci uncemu li manu
e ‘mploramulu ogni iornu. 

Iddu ‘nn’ascuta, nnì vidi
e nnì senti
avemucci fidi,
prigamu, genti. 

Pirdunanni, Signuri, di ‘stu piccatu.
Oi, dumani e ‘ni li seculi, sii ludatu. 

2010 Giuseppe Cardella