VI Concorso Letterario Siculo "Lu Papanzico" - Ravanusa (AG)-Sasso Marconi (BO) - 2009
Poesia "Lassami cu lu Signuri" - 2° Premio

 

bothome.jpg (4069 byte)

 

 

 

Lassami cu lu Signuri

Arrassati !
Pirchì mi ‘ncueti
di la prighiera a Diu !
Diu è vita,
Diu è gioia,
Diu è amuri.
Nun ci arrinesci
a purtarimi cu tia !
Vatinni !
Nun cridu a la to putenza,
nun mi ‘nganni cu li to
finti magarii,
nun arrobbi lu cori mè.
Mi spunti comu ‘n’Angilu
ma duni sirincati d’odiu.
Iu ‘nveci,
vogliu amari
a cu nun mi ama.

 

Sulu lu Signuri
po’ dari chistu.
Perciò,
nun tintarimi,
senza venimi appressu,
sparisci di la menti.
Parlerò cu lu Signuri.
Ti farò mannari a la lesta
‘nzemmula a li tentazioni,
a la marvaggità, a la ‘midia,
all’odiu, a la guerra.
Cu Diu, ‘ni ‘sta vita
e ‘ni l’atra ca ‘ni darà
ci sarà sempri paci, amuri,
gioia e un mari di felicità.                

                2008 Giuseppe Cardella

 


Editore Prof. Filippo Cassaro - Ravanusa (Ag)